Nieuws

Project Buurtbemiddeling gaat verder in gemeente Tholen

Het college van B&W van de gemeente Tholen heeft besloten om het contract met WijZijn Traverse Groep ten behoeve van de uitvoering van het project Buurtbemiddeling te verlengen voor de periode van één jaar, van 1 januari 2021 t/m 13 december 2021. 

De gemeente Tholen heeft sinds 1 januari 2018 een overeenkomst met WijZijn Traverse Groep voor het project Buurtbemiddeling. Ook woningcorporatie Stadlander en de politie zijn hierbij betrokken. Met het project Buurtbemiddeling worden getrainde vrijwilligers ingezet om in een vroeg stadium buren te helpen onenigheid of ruzie op te lossen. Gezien de positieve resultaten wordt het project verlengd met een jaar.

Positieve resultaten

De vrijwilligers van het project Buurtbemiddeling worden getraind door een professional. Het percentage succesvol afgeronde casussen ligt in Tholen op 78%. Het landelijke cijfer hiervoor is 66%. Door zijn aanpak draagt Buurtbemiddeling bij aan de leefbaarheid in de verschillende kernen van de gemeente Tholen. Wilt u aan de slag als buurtbemiddelaar? Neem dan contact op met buurtbemiddeling Tholen via buurtbemiddelingtholen@wijzijntraversegroep.nl of 06-40758688.

Stel uw vraag