Nieuws

Nieuwe lotgenotengroepen rouwverwerking van start

De werkgroep Rouwbegeleiding West Brabant & Tholen start in april/mei weer met gespreksgroepen voor mensen die een dierbare verloren hebben door overlijden:
- Volwassenen die een partner verloren hebben
- (Jong) volwassenen die een ouder/broer of zus verloren hebben

Een verlies, plotseling, door ziekte, ongeval of zelfdoding is zeer ingrijpend.
De werkgroep helpt de lotgenoten met het verwerken van het verlies door het bieden van een luisterend oor, het erkennen van het verdriet en het herkennen van gevoelens en gedachten. Ook biedt de werkgroep individuele rouwbegeleiding aan, zowel voor volwassenen als voor kinderen en jongeren.

Gespreksgroep

De lotgenotengroep komt 8 bijeenkomsten bij elkaar. Deelnemers aan deze groep hebben het gevoel er niet meer alleen voor te staan. Lotgenotencontact zorgt voor een extra ondersteuning in het rouwproces.

Meer informatie en aanmelden

Heeft u belangstelling en wilt u deelnemen aan een van deze gespreksgroepen of wilt u informatie, dan kunt u contact opnemen Rouwbegeleiding, tel: 06-58783380, of mail naar rouwvbegeleiding@wijzijntraversegroep.nl

Stel uw vraag