Nieuws

Laat zwerfjongeren elkaar helpen

Hoe kunnen jongeren die zelf op straat hebben geleefd hun leeftijdsgenoten helpen? Een gezamenlijk project gaat op zoek naar antwoorden. Het wil jongeren ervaringen laten delen, zodat zij hun talenten en hun kracht ontdekken. Rwandese zelfhulpgroepen en jeugdwerkers inspireren. WijZijn ging mee op werkbezoek.

GGD West-Brabant is initiatiefnemer van het project ‘In groepen werken aan zelfrespect en veerkracht’. Onder leiding van Stichting Red een Kind brachten tien professionals een bezoek aan een de Rwandese jongerenorganisatie African Evangelistic Enterprise (AEE) – en volgden daar een training. Het doel: de groepsgewijze aanpak van AEE en Red een Kind ervaren en deze bruikbaar maken voor de begeleiding van kwetsbare jongeren in Nederland.

De groep bestaat uit professionals die werkzaam zijn in één van de deelnemende organisaties (SMO Breda, WijZijn Traverse Groep, Surplus en het Annahuis), twee ervaringsdeskundige jongeren, een onderzoeker en medewerkers vanuit initiatiefnemer GGD.

‘In groepen werken aan zelfrespect en veerkracht.’
Carin Rots, projectadviseur GGD: “In Nederland is de aanpak gericht op kwetsbare jongeren individueel gericht en nog vaak probleem-georiënteerd. Deze benadering levert niet altijd het gewenste resultaat op. De groepsgewijze aanpak, zoals AEE die toepast, is een veelbelovend alternatief. Het is krachtgericht, duurzaam en ook nog eens goedkoop in vergelijking met een individueel traject.”

De aanpak van AEE lijkt dus het antwoord te zijn op de verschuiving die in Nederland plaatsvindt naar een participatiemaatschappij. In de training ervoeren de deelnemers de impact van de werkwijze van AEE door middel van zelfhulpgroepen én werden zij geïnspireerd door de kracht van mensen in kwetsbare omstandigheden. 

Naast verschillende ontmoetingen met zelfhulpgroepen stonden er ook trainingen over diverse onderwerpen op het programma, zoals ‘Hoe faciliteer je een zelfhulpgroep?’ en ‘Hoe pas je de groepsbenadering specifiek toe op jongeren?’ Ook vond uitwisseling van ervaringen en een bezoek aan het Rwanda museum plaats. Tijdens de trainingsweek en naar aanleiding van het werkbezoek gaan de deelnemers samen de vertaalslag maken van deze aanpak naar de Nederlandse situatie. Dit vormt de basis van het projectplan voor de eerste twee groepen met zwerfjongeren die vanaf volgend jaar gaan proefdraaien.

Het project ‘In groepen werken aan zelfrespect en veerkracht’ wordt gefinancierd door het Nederlandse Kansfonds.

Stel uw vraag