Nieuws

Buurtbemiddeling Tholen zeer succesvol

Buurtbemiddeling groeit als kool. Het is de 1ste hulp bij burenruzie. 75% van de gemeenten biedt intussen buurtbemiddeling aan hun inwoners. Zo ook in Tholen. Sinds de start op 1 januari zijn er al zo’n 40 burenproblemen aangemeld voor bemiddeling.


WijZijn Traverse Groep werkte al samen met naastgelegen gemeenten Steenbergen, Bergen op Zoom en Roosendaal. Hierdoor was uitbreiding naar de gemeente Tholen een kleine stap: Thoolse bemiddelaars worden samen met ervaren bemiddelaars ingezet op de ondersteuning van eilandbewoners bij het oplossen van burenoverlast.

Ergernissen

Zoals ook in andere gemeenten gaat het gros van de meldingen vooral over geluidsoverlast, pesterijen en tuin/buitenproblemen. Bij tuin/buitenproblemen moet je niet alleen denken aan ruzie over de schutting of overhangende takken, maar ook aan overlast van bijvoorbeeld de rook van vuurkorven en barbecues, of de stank van hondenpoep in de tuin van je buren. 
De vrijwilligers van buurtbemiddeling ondersteunen bewoners om deze en andere soorten overlast en ergernissen samen op te lossen.

Ze helpen bewoners om (weer) met elkaar in gesprek te komen en zo samen een oplossing te vinden. Vaak kan een bemiddelingsgesprek hierbij behulpzaam zijn, kan dit niet dan zijn er ook andere mogelijkheden. Wanneer (helemaal) oplossen niet lukt, ondersteunen ze bewoners om anders met de situatie om te gaan. Bewoners kunnen zich direct zelf melden voor hulp bij burenproblemen via 06-40758688.

Ruimte voor nieuwe bemiddelaars

Door het succes van buurtbemiddeling binnen Tholen is er ruimte om nieuwe bemiddelaars te verwelkomen en op te leiden. “Onze bemiddelaars zijn mensen met een sociaal hart, een basis aan communicatieve vaardigheden en interesse zich te ontwikkelen in communicatie en bemiddeling. Ze worden voor dit vrijwilligerswerk opgeleid middels een uitgebreide basistraining en nemen vervolgens regelmatig deel aan intervisies en bijscholing. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via buurtbemiddelingtholen@wijzijntraversegroep.nl

Stel uw vraag