Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling Tholen is er voor iedereen in gemeente Tholen die problemen met de buren wil oplossen.

Het doel van buurtbemiddeling is om u te helpen (weer) met uw buren in gesprek te komen en samen een oplossing te vinden. Dat is mogelijk bij ieder soort overlast, conflict of probleem, tussen een of meerdere buren, dat nog op te lossen is met een gesprek. Je kunt ons inschakelen bij onder andere overlast van huisdieren, harde muziek, pesterijen, een conflict over erfafscheidingen of vernielingen. 

Getraind en onpartijdig.
De vrijwillige bemiddelaars zijn onpartijdig en opgeleid in bemiddeling. Zij respecteren mensen en hun verschillende leefwijzen en culturen. Ze houden informatie geheim. Bij buurtbemiddeling blijven politie en justitie buiten beeld.

Tijdens het eerste contact met buurtbemiddeling bespreekt de coördinator wat de mogelijkheden zijn. Vaak worden twee bemiddelaars ingezet. Zij komt bij u thuis, om het verhaal te horen. Daarna bezoeken zij de buren voor hun verhaal. Een bemiddelingsgesprek op een neutrale locatie kan de volgende stap zijn. Is een bemiddelingsgesprek niet mogelijk, dan zijn er binnen Buurtbemiddeling nog andere vormen van ondersteuning. Bijvoorbeeld ondersteuning om anders met de situatie om te gaan en u te helpen om uw focus te verleggen naar dingen die u plezier geven. Ook kunnen wij u helpen met een brief aan de buren.

Zelf bemiddelaar worden?
We zoeken nog vrijwilligers die ons team willen versterken. Als vrijwillig bemiddelaar wordt u opgeleid in het voeren van gesprekken met bewoners, die zich ergeren aan buren, of ruzie hebben. Ook leert u hoe je bemiddelt in een gesprek tussen twee of meer buren. Met het (vrijwilligers)werk als buurtbemiddelaar kunt u uw communicatieve vaardigheden verder ontwikkelen. Ook na de training kunt u blijven leren. We bieden bijscholingen en intervisieavonden aan, samen met andere bemiddelaars. Heeft u interesse? Neem dan contact op met de coördinator Buurtbemiddeling, Dimphy van Poppel. U wordt dan uitgenodigd voor een kennismaking.

Stel uw vraag